Fugle

Fugleliv tæt på

Jeg er vokset op med forældre der tog mig med i skoven (Beckmanns plantage i Frøslev) hver weekend. Her skulle der lyttes til lyde, specielt fuglelivet. Dette har været med til at vække min begejstring for naturen. Og ikke mindst for fuglene.

Fuglemalerierne er min store interesse. Man skal lære at se og male fugle, fjer og få dem ind i naturen. Jeg arbejder både ud fra foto og feltstudier. 

De fleste af mine fuglemalerier har jeg lavet skitser til på Rømødæmningen.

Det at sidde og se sølvhejrene fouragere i grøblerne side ved side med fiskehejrene er hver gang en utrolig dejlig iagttagelse. Det er en gave at få lov til at være ude i felten. Nogle gange glemmer jeg helt at jeg skal lave skitser. Jeg sidder der bare time efter time og nyder…..hvor er jeg privilegeret.

Andre fuglemalerier, som lunden, er blevet til fordi jeg har tilbragt 5 år i Island hvor de findes i meget stort antal ved de islandske kyster. Island er hjemsted for en af verdens største kolonier af disse fascinerende og smukke fugle, hvor antallet estimeres til mellem 8-13 millioner, heraf 3-4 millioner par. Ca. 60% af den samlede bestand yngler i Island.

Til sidst, dog ikke mindre betydningsfuld, er det Kongens Mose og Sølsted Mose som jeg observerer fugle i. Her kan man opleve den særlige stemning der er over moser i aftenskumringen. Det bedste tidspunkt er tidligt om morgenen eller om aftenen tæt ved solnedgang. Der er gode chancer for at se Tranerne fouragere eller flyve over mosen.