Vadehavet

 
Vadehavet har stor betydning for de 12 – 15 millioner fugle, der trækker på den Østatlantiske trækrute, som i alt strækker sig godt 15.000 km fra syd til nord. Trækfuglene fordeler sig på godt 40 forskellige arter og består af bestande på over en million og ned til få hundrede individer. Ved Vadehavet er det især vadefugle og gæs, der gør ophold om efteråret og i foråret for at raste, fælde fjer og fouragere.
Trækfugle yngler ikke det samme sted som de overvintrer, og de er derfor enten kort-, mellem- eller langdistance flyvere. Kortdistance flyverne yngler i Danmark, men trækker fx til kysterne i Tyskland og Holland for vinteren, mens mellemdistance flyverne yngler i Nordeuropa og trækker til Vesteuropa. Langdistance flyverne er de arktisk ynglende fugle, som trækker til det tropiske Afrika for vinteren.
                                                                                        
Som “birder” har fuglene altid interesseret mig. Og når først man ser den skønhed som en fjerdragt kan fremvise tænker jeg: ” Hvor er verden dog fantastisk, når man tager sig tid til at se de små detaljer”.